Next Previous Contents

11. How to communicate with LinFBB in Serbian?

2003-08-01

Gentle folks, I am a Serb and I live in Serbia. My language is Serbian and I communicate with FBB in that language. If you like to expand the language capabilities of your LinFBB (and-or WinFBB too), I include two system language files: SRPSKI.HLP and SRPSKI.TXT for your convenience. As you can see, the files are in the Latin alphabet although I would like to have them in the Cyrillic too. Case some of you have ideas or links on how to manage that, you are welcome to help.

11.1 SRPSKI.HLP

=====BOF=====

############################## 
# SRPSKI.HLP for FBB 7.00g  #
#  (Serbian help file)   #
# by Misko,YT7MPB  02Jul99 #
##############################


#################
# -1 za goste  #
#################


@@ -1 ?

Imate ograniceni izbor naredbi:

B : bye-diskonekt
H : ovaj tekst
KM : brise sve PROCITANE poruke za vas
LM : ispis naslova SVIH poruka za vas
O : izbor opcija (jezik,stranice..)
RM : cita sve poruke za vas
RN : cita sve NOVE poruke za vas
S : upucuje poruku (SEND)
T : poziva SysOp-a

###################
# 0 je za SERVER #
###################

@@ 0 ?

*** nema takve naredbe !!!

C : statistika konektovanja
D : dokumentacija i informacije
Q : QTH lokatori
N : adresar stanica (CALLBOOK)
T : sateliti i njihove putanje
F : povratak u BBS mod
B : diskonekt iz bbs-a

Upisite: ? <slovo> za detaljniju pomoc (na pr.. ? T )

@@ 0 C

Konekt-statistika
-----------------
Razne statistike o upotrebi servera, liste i slicno.

@@ 0 D

Informacije
-----------

U ovom delu mozete pronaci razne informacije i dokumentaciju ako postoje.
Naredbe su brojcane.


@@ 0 N

Adresar
-------

Ovde se nalaze informacije koje su korisnici bbs-a ostavili o sebi.
(ime, adresa, telefoni, ...).

Mozete upisati i svoje podatke ....(preporucujemo).

@@ 0 Q

Lokatori
--------
Razni proracuni vezani uz lokator (iz koordinata u LOC, iz LOC u koordinate,
QRB, sumirajuci QRB vise lokatora, azimuti...).

@@ 0 T

Putanje satelita
----------------
Proracun putanja, orbitalnih parametara, karakteristike raznih satelita
(ukoliko za njih postoje podaci).

@@ 0 F

Povratak u BBS
--------------

Naredbom: F <enter> se mozete vratiti nazad u BBS mod.

@@ 0 B

Bye - diskonekt
----------------

Naredbom: B <enter> prekidate QSO sa bbs-om.

###########################
# QRA-locator server is 2 #
###########################


@@ 2 ?

*** nema takve naredbe !!!

Q : proracun koordinata iz lokatora,
L : proracun lokatora iz koordinata,
D : proracun QRB i azimuta izmedju dva lokatora,
C : sabiranje QRB izmedju pocetnog LOC i vise drugih lokatora,
F : povratak u server meni,
B : diskonekt iz bbs-a.

Ukucajte: ? <slovo> za detaljniju pomoc (na pr.. ? L).

@@ 2 Q

naredba Q
---------

Izracunava koordinate iz lokatora. Rezultat je u stepenima/min. i gradima.
Gradijani nam bas i nisu zanimljivi pa zavisno od jezika se nece ni ispisati.

@@ 2 L

naredba L
---------

Izracunava lokator iz koordinata. Koordinate se mogu uneti u decimalnim 
stepenima, stepen./min. i gradijanima.

Primer unosa u stepenima i minutima:  1:45:00 (smer)

Ovaj smer zamenite sa Sever, Jug, Istok, Zapad prema potrebi. Pazite da
prvo slovo bude VELIKO, na pr.. 1:45:00 Sever

@@ 2 D

naredba D
---------

Izracunava QRB i azimut izmedju dva lokatora. QRB je u km, azimut u stepenima.

@@ 2 C

naredba C
---------

Sabira izracunate QRB. Nakon unosa polaznog LOC svi sledeci QRB se nakon 
proracuna dodaju ukupnoj sumi km.

Ako nemate digitron ili racunar mozete ovde izracunati rezultate contesta :))

@@ 2 F

naredba F
---------

Vraca vas nazad u SERVER mod pa mozete probati neki drugi modul servera.
Ako ponovo posaljete F <enter> vracate se u BBS mod.

@@ 2 B

naredba B
---------

Prekidate vezu bez vracanja u BBS mod.

###################
# STATISTICS is 3 #
###################


@@ 3 ?

*** nema takve naredbe !!!

O : zauzeca na bbs-u u %,
G : opsta statistika bbs-a,
L : spisak konektovanih stanica,
H : graficki prikaz dnevne upotrebe bbs-a,
J : graficki prikaz nedeljne upotrebe bbs-a,
I : spisak svih stanica koje su do sada bile u bbs-u,
F : povratak u SERVER-MENI,
B : diskonekt iz bbs-a,

Ukucajte: ? <slovo> za detalje o nekoj naredbi ( na pr.. ? L).

@@ 3 O

naredba O
---------

Procenat upotrebe raznih resursa servera, mailbox-a i DOS modula.

@@ 3 G

naredba G
---------

Opsta statistika servera (broj poruka, konekta, vremena...)

@@ 3 L

naredba L
---------

Konekt lista. Za svaki konekt ispisuje se: port, znak, pocetak i vreme
trajanja konekta. Lista se daje unazad, a ispis se prekida sa A.

@@ 3 H

naredba H
---------

H    : graficki prikaz upotrebe BBS-a po satima od 00 - 24h,
H CALL : graficki prikaz upotrebe BBS-a od strane CALL. Moguci su i "dzoker"-
     znaci.Na pr. H YU7* ce dati ispis za sve YU7 stanice koje su bile tu.

@@ 3 J

naredba J
---------

J    : graficki prikaz upotrebe BBS-a po danima u sedmici od Pon do Ned,
J CALL : graficki prikaz upotrebe BBS-a od strane CALL. Moguci su i "dzoker"-
     znaci.Na pr. J YU7* ce dati ispis za sve YU7 stanice koje su bile tu.

@@ 3 I

naredba I
---------

I    : abecedni spisak stanica koje su koristile BBS. Moguci su i 
      "dzoker"-znaci.Na pr. I YU7* ce dati listu svih YU7 stanica.


@@ 3 F

naredba F
---------

Vraca vas nazad u SERVER-MENI pa mozete da probate neki drugi modul servera.
Ako ponovo posaljete: F <enter> vracate se u BBS mod.


@@ 3 B

Bye - diskonekt
----------------

Naredbom: B <enter> prekidate vezu, bez potrebe da se vracate u BBS mod.


######################
# DOCUMENTATION is 4 #
######################

@@ 4 ?

Dokumentacija
-------------

Da bi procitali neki tekst sa liste samo upisite njegov broj.
Nove stvari se upisuju putem NEWDOC servera iz BBS-a (? NEWDOC).

L ispisuje listu fajlova.

Sysop: OPIS se moze menjati D naredbom ( na pr.. D BBS.DOC opis).

@@ 4 F

naredba F
---------

Vracate se nazad u SERVER-MENI pa mozete probati neki drugi modul servera.
Ako ponovo posaljete: F <enter> vracate se u BBS-mod.

@@ 4 D

naredba D (samo za SysOp-a)
--------------------------

Izmena opisa dokumentacionih fajlova.

@@ 4 L

naredba L
---------

Daje spisak postojecih tekstova.

@@ 4 R
------

naredba R
---------

Ako ste otisli u neki od DOCS poddirektorijuma sa R se vracate na raniji DIR.

#####################
# NOMENCLATURE is 5 #
#####################@@ 5 ?

*** nema takve naredbe !!!

N : promena licnih podataka: imena, adrese...,
R : pretrazuje bazu za podacima o nekoj stanici,
I : lista konektovanih znakova,
F : povratak u server meni,
B : diskonekt iz bbs-a.

Ukucajte: ? <slovo> za detalje o naredbi (na pr.. ? N ).

@@ 5 N

naredba N
---------

Ako nema podataka o vasem imenu, adresi, tlf ili su netacni, mozete ih 
uneti ili menjati ovom naredbom.

Ukoliko na pitanje odgovorite sa razmakom ili <RETURN> nece se promeniti
taj podatak.

Ukoliko je sve OK, samo odgovorite slovom N na (D/N) pitanje.

SysOp : sysop moze menjati podatke korisnika naredbom N CALL.


@@ 5 R

naredba R
---------

Pretrazuje bazu podataka u potrazi za podacima o nekom pozivnom znaku.
Na pr. R YU7APV <enter>.

@@ 5 I

naredba I
---------

Abecedni popis stanica koje su do sada konektovale ovaj BBS.

@@ 5 F

naredba F
---------

Vraca vas nazad u SERVER-MENI pa mozete probati neki drugi modul servera.
Ako ponovo posaljete: F <enter> vracate se u BBS.

@@ 5 B

Bye - diskonekt
----------------

Naredbom: B <enter> prekidate vezu, bez potrebe da se vracate u BBS mod.

#######################
# TRAJECTOGRAPHY is 6 #
#######################

@@ 6 ?

*** nema takve naredbe !!!

T : izracunava putanju/polozaj nekog satelita,
P : prikazuje orbitalne parametre,
C : karakteristike amaterskih satelita,
F : povratak u server meni,
B : diskonekt iz bbs-a.


Posle naredbi C, P i T mozete da upisete L za SPISAK satelita.

Ukucajte ? <slovo> za detalje o nekoj naredbi ( na pr.. ? C ).

@@ 6 T

naredba T
---------

Izracunava putanju satelita. Nakon sto ste odabrali satelit za koji zelite 
proracun morate uneti datum i vreme za koje zelite podatke. Svi podaci su
bazirani na vasem lokatoru ukoliko ste ga upisali inace se racuna prema 
lokatoru ovog bbs-a.

Za popis satelita upisite L <enter>.

@@ 6 P

naredba P
---------

Ispisuje orbitalne parametre satelita koji se koriste u proracunima.

Za popis satelita upisite L <enter>.

@@ 6 C

naredba C
---------

Daje karakteristike i informacije o izabranom satelitu.

Za popis satelita upisite L <enter>.

@@ 6 F

naredba F
---------

Vraca vas nazad u SERVER-MENI pa mozete probati neki drugi modul servera.
Ako ponovo posaljete: F <enter> vracate se u BBS-mod.


@@ 6 B

Bye - diskonekt
----------------

Naredbom: B <enter> prekidate vezu bez potrebe da se vracate u BBS-mod.

###############
# 9 is DosFBB #
###############

@@ 9 ?

Moguce naredbe u DosFBB delu su:

? i HELP   : ovaj tekst,
O      : opcije (stranice po liniji, bazni broj...),
BGET     : Autobin download,
BPUT     : Autobin upload,
DIR     : ispis sadrzaja direktorijuma (LIST je daleko bolja)
DU      : disk usage - spisak DOS dir's sa pojedinacnim zauzecem,
EDIT     : editovanje fajla,
GET     : download (ispis) tekst fajla,
PUT     : upload (upis) tekst fajla,
CD      : promena direktorijuma,
COPY     : kopiranje fajla,
DEL     : brisanje fajla,
MD      : napravi direktorijum,
RD      : obrisi prazan direktorijum,
XGET     : XMODEM download (tel. modem),
XPUT     : XMODEM upload (tel. modem),
X1GET    : 1k-XMODEM download (tel. modem),
YGET     : YAPP download (ili YMODEM via tel. modem),
YPUT     : YAPP upload,
ZGET     : ZMODEM download (tel. modem),
TYPE     : ispis ASCII fajla sa paginacijom,
LIST     : ispis fajlova sa kratkim opisom ako postoji,
PRIV     : odlazak u posebni, privatni direktorijum,
VIEW     : pogled u sadrzaj arhiviranih fajlova (ARJ, ZIP, LZH, ARC),
WHERE file  : pretraga po disku za fajlovima,
NEW     : ispis novih fajlova od zadnje primene NEW,
EXIT,F i QUIT: povratak u BBS-mod,
B      : diskonekt iz bbs-a.

Diskove mozete menjati kao i u DOS sa A:,C:,D: (ukoliko postoji vise diskova)

Za detalje ukucajte ? <naredba>  (na pr.. ? WHERE).

@@ 9 HELP

naredba HELP
------------

Ispisuje spisak svih raspolozivih naredbi u DosFBB delu.

@@ 9 B

Bye - diskonekt
----------------

Naredbom B <enter> prekidate vezu bez potrebe da se vracate u BBS-mod.

@@ 9 CD

naredba CD
----------

Koristi se za promenu direktorijuma, na pr.. CD \YAPP. Za "natrag" jedan dir
koristite naredbu: CD <enter>.

@@ 9 COPY

naredba COPY
------------

Sluzi za kopiranje fajlova. (na pr.. COPY TEST.TXT TEST2.TXT)

Kopiranje preko vec postojeceg fajla nije dozvoljeno (greska).

@@ 9 DEL

naredba DEL
-----------

Sluzi za brisanje fajlova. Mozete obrisati SAMO fajlove koje ste vi poslali.

@@ 9 DIR

naredba DIR
-----------

DIR prikazuje sadrzaj direktorijum,a bilo onog u kojem ste sada bilo drugog 
ako unesete punu putanju ("path") na pr. DIR \YAPP.

"Dzokeri" su dozvoljeni, na pr.. DIR *.SYS

@@ 9 DU

naredba DU
----------

DU (Disk Usage) ispisuje zauzet/slobodni prostor na disku.

@@ 9 EDIT

naredba EDIT
------------

Sluzi za editovanje (ispravku) tekst fajlova. Nakon njene primene ulazi se
u poseban editor sa malom grupom posebnih naredbi, sto je previse pa ne bi
dalje o ovome ....

@@ 9 EXIT|QUIT|F

naredbe EXIT,QUIT i F
---------------------

Sve znace isto: izlaz iz DosFBB nazad u BBS-mod.

@@ 9 GET

naredba GET
-----------

Ovo upotrebite ako zelite da preuzmete/procitate neki TEKST fajl sa BBS-a.
Ispis je kontinuiran. Na pr. GET PHONE.BBS.

Pazite, neki fajlovi nisu tekstualni i ova naredba nije za njih. Tacnije,
dobijate cudne znakove na ekranu ako probate GET sa NE-tekstualnim fajlovima.

@@ 9 LIST

naredba LIST
------------

Daje spisak fajlova (kao i DIR), ali uz njih ispise i kratki opis ukoliko
postoji.

@@ 9 MD|MKDIR

naredba MD ili MKDIR
--------------------

Pravi novi direktorijum unutar onoga u kojem se koristi. Na pr MD TEST.
Nema svrhe da se ovo proba, osim uz dobro objasnjenje SysOp-u (hi)...

@@ 9 NEW

naredba NEW
-----------
Vrlo zgodno jer vam daje spisak SVIH NOVIH fajlova u SVIM direktorijumima od
kako ste poslednji put dali NEW. Koristite je kad udjete u DOS, lakse je nego
DIR "okolo-naokolo".

@@ 9 O|OL|ON|OR|OP|

naredba O
---------

Daje dosta raznih stvari:

O <enter> ispisuje stanje ovoga ispod za vas slucaj,

OP   - iskljucuje ispis po stranicama,
OP br. - ukljucuje ispis po stranicama sa <br.> brojem linija po strani,
OL   - spisak mogucih jezika za koriscenje u bbs-u,
OL br. - prelazak na jezik <br.>,
ON   - ispis osnovnog (pocetnog) broja za listanje poruka,
ON br. - upis novog osnovnog (pocetnog) broja <br.>.
     To je broj koji se sabira sa onim sto upisete kod rada sa porukama.
     Kako je nezgodno kucati R 20002 postavite ON 20 (isto kao i ON 20000)
     i posle kucate samo R 2, a BBS vam cita poruku 20002 (20000 + 2, ok?)
OR   - uklj/isklj citanje licnih poruka za druge korisnike,
OM   - uklj/isklj mogucnost auto-listanja novih licnih poruka kod konekta.

@@ 9 PUT

naredba PUT
-----------

Sluzi za upis nekog vaseg tekst fajla u BBS. Ukoliko vec postoji isto ime,
stari fajl se prvo mora obrisati (naravno, samo ako je to bio vas fajl).

Na pr. PUT INFO.C64 snima u bbs fajl pod imenom INFO.C64

@@ 9 PRIV

naredba PRIV
------------

PRIV naredba daje pristup u posebni direktorijum, samo vas ili jos neciji.
To moze u dogovoru sa SysOp-om, ako ima mesta na hard disku.

Takav DIR moze da postavi samo SysOp.

@@ 9 RD|RMDIR

naredba RD ili RMDIR
--------------------

Brise prazan direktorijum koji ste vi napravili.

@@ 9 TYPE

naredba TYPE
------------

Daje ispis tekst fajla po STRANICAMA ukoliko tako zelite (vidi OP naredbu).

@@ 9 VIEW

naredba VIEW
------------

naredbom VIEW moze se "pogledati" sta sadrzi neki arhivirani fajl.
To su svi fajlovi sa: .ARJ .ZIP .LZH .ARC nastavcima.
Primer: VIEW SP
@@ 9 XGET|XPUT|X1GET|ZGET

naredbe XGET, XPUT, X1GET, ZGET
-------------------------------

SAMO ukoliko BBS ima i telefonski modem-port i ako ste preko njega
konektovani. One sa GET su za skidanje , a sa PUT za upis fajlova i to:

XGET - XModem
X1GET - XModem-1k
ZGET - ZModem
YGET - YModem

Upotreba je ista : naredba <ime_fajla>

VAZNO: na BBS-u moze biti postavljen dozvoljeni dnevni limit u kb za preuzimanje.

@@ 9 YGET|YPUT|BPUT|BGET

naredbe YGET, YPUT, BPUT, BGET
------------------------------

Koriste se za skidanje/slanje binarnih fajlova putem radio veze.

YGET i YPUT za YAPP protokol (YAPP, TPK, PTM..)
BPUT i BGET za Autobin protokol (SP, GP, Turbopacket..)
YGET preko modema za YModem protokol

Upotreba je ista : naredba <ime_fajla>

VAZNO: na BBS-u moze biti postavljen dozvoljeni dnevni limit u kb za skidanje.


Napomena: NE koristite YAPP ako nemate program sa "yapp resume" mod-om !!!

##################
# BBS-mode is 14 #
##################

@@ 14 A|ABORT

(A)bort tj... prekid ispisa iz BBS-a.

OK, ako ste poceli da citate nesto pogresno, ali uzmite u obzir sva kasnjenja
kroz mrezu dok "A" ne stigne do BBS i prekine ispis....

@@ 14 B

B naredba vas diskonektuje iz BBS-a (uz jos neke podatke).

Bitno je da samo tako izlazite iz BBS-a, a ne diskonektom jer ce vam samo tako
ostati podesene nove vrednosti za naredbu L ("List").

Ukoliko se veza prekine tako necete izgubiti poslednje stanje.

@@ 14 C|CW

CW naredba ispisuje stanice u konferenciji.

C naredba vas ubacuje u konferenciju tj... "bla-bla" okrugli sto u kojem sve
  sto pisete ide svima koji su takodje trenutno u konferenciji na bbs-u.

U konferenciji sve naredbe pocinju sa tackom u prvoj koloni !!!

.C[port] call [via digi1 digi2...] konektuje stanicu na portu,
.H vam daje ovaj tekst,
.W ispisuje prisutne stanice u konferenciji,
.Q vraca vas iz konferencije nazad u BBS-mod.

@@ 14 CB

  Pomocu naredbe CB CALL dobicete adresu za trazeni znak iz callbook-a
  sa CD ROM-a (kad ga budemo ugradili, hi), na pr.: CB YU7APV

@@ 14 D|DOS

Naredba ima dvostruko znacenje:

1. Samo D bez argumenata vas prebacuje iz BBS u DOS mod. Tu mozete kao i na PC
  slati/skidati fajlove, kopirati, citati.....
  Paznja: DOS deo ima svoje, drukcije naredbe. Napravite HELP kada udjes u 
  njega !

2. D uz argument vam daje download nekog tekst fajla. Na pr D \yaesu\ft-411.mod 
  i BBS ce vam poslati fajl FT-411.MOD iz YAESU direktorijuma. U vezi ovog 
  pogledajte i pomoc za W naredbu (?W).

VAZNO: samo programi koji imaju uobicajene ekstenzije tipa: .TXT, .DOC, .INF  
    se mogu normalno procitati. Svi ostali se moraju preneti posebnim
    nacinom (vidi pomoc za YAPP prenos).

@@ 14 F

F naredba vam daje pristup serveru i dodatnim mogucnostima.
Server koristi sistem menija gde ulazite prvo u glavni meni.
Za objasnjenja koristite uvek samo: ? <enter>.

@@ 14 G

G naredba daje pristup Gateway-u. Upotrebljivo tek kod BBS-ova sa
vise portova na razlicitim frekvencijama.

@@ 14 ?|H|HELP

Spisak mogucih naredbi ili GRUPE naredbi (vise njih sa istim PRVIM slovom).

A :(abort) - prekida ispisivanje necega,
B :(bye)  - diskonekt,
C :(conference) - ulaz u konferenciju (bla-bla vise stanica),
CB: Trazenje adrese ARS sa CD ROM-a (ako je ugradjen CD citac),
D :(DOS)  - ulaz u FbbDOS ili download fajla,
F :(FBB)  - ulaz u server (adresar, sateliti, lokatori...),
G :(gateway) - pristup drugim frekvencijama BBS-a (ako postoje),
H :(pomoc) - tekst za pomoc kad vam zatreba,
I :(info) - info o sistemu ili grupa naredbi White Page servera,
J :(jheard)- spisak nekoliko poslednjih konektovanih/slusanih stanica,
K :(kill) - brisanje poruka,
L :(list) - listanje poruka,
M :(make) - kopira poruku/bilten u fajl,
N :(name) - menja vase ime,
NH:    - upisuje BBS na koji ce ici poruke za vas (MYBBS, HomeBBS...)
NZ:    - upisuje postanski broj vaseg QTH,
NQ:    - upisuje vas grad ili mesto,
NL:    - upisuje vas QTH lokator,
O :(option)- odabir opcija (stranice, jezika.....),
PS:    - spisak prisutnih servera (nije isto sto i "server mod"),
PG:    - pokretanje ili popis posebnih DOS programa,
R :(read) - cita poruke,
S :(send) - salje poruke,
T :(talk) - zove SysOp-a,
TH:(themes)- pristup tematskoj podeli biltena (novo u FBB 7),
V :(verbose)- cita poruke sa kompletnim putanjama ili verzija BBS-a,
W :(what) - spisak fajlova u DOS delu,
WP:    - White Page server, pomoc detaljnije sa:  ? WP,
X :(expert)- menja status korisnika: normal ili expert,
Y :(yapp) - protokol za prenos binarnih (najcesce programskih) fajlova,
Z :(delete)- brise fajl,
> :(text) - salje kratki tekst nekom drugom korisniku (sada) u BBS-u,
= :(conn.) - konektuje vas sa nekim drugim korisnikom (sada) u BBS-u,
! :(info) - kratki info o bbs-u,

Opsirniju pomoc za sve naredbe dobijate ukoliko otkucate: ? <naredba>.

Na pr: ? c  ? f  ? y  .....

@@ 14 I|INFO

I     daje INFO fajl o ovom BBS-u (ukoliko postoji informacija).

WhitePages server naredbe:

I CALL  daje podatke o stanici, preuzete iz WP servera,
ID    broj zapisa u WP bazi podataka,
I@ BBS  daje listu korisnika nekog BBS-a (I@ YU7A),
IH ruta  daje poznate korisnike sa zadatom hijerarhijskom rutom (IH YUG),
IZ ZIP  daje korisnike sa zadatim postanskim brojem (IZ 21000).

U vecini WP naredbi dozvoljeni su "dzoker" znakovi.

@@ 14 J|JA|JB|J1|J2|JK

JK daje spisak poslednjih 20 konektovanih stanica,
JA daje spisak poslednjih 20 konektovanih stanica na portu A (JB - port B),
J1 daje spisak poslednjih 20 slusanih stanica na portu A (J2 - port B),
JK CALL daje spisak nekoliko poslednjih konekta stanice CALL,

@@ 14 K|KILL|KM|KK

K broj1 broj2 .. brise poruke koje ste poslali ili primili. Mozete obrisati
  i ono sto niste procitali od licnih poruka.
KM naredba brise SVE poruke za vas koje ste procitali. Ovo NECE obrisati one
  koje niste procitali.


@@ 14 L|LIST|LB|LM|LN|LL|LS|L<|L>|L@|LU|LR|LC|LD>|LD<

L lista sve NOVE pristigle poruke/biltene od poslednje primene L naredbe,
LB lista biltene,
LD> GGMMDD lista sve poruke pristigle posle datuma GGMMDD,
LD< GGMMDD lista sve poruke pristigle pre datuma GGMMDD,
LM lista poruke upucene licno vama,
LN lista poruke upucene licno vama koje jos niste procitali,
LL 10 lista poslednjih 10 poruka,
LS <text> pretrazuje NASLOVE poruka u potrazi za textom <text>,
L< CALL lista poruke koje je poslao CALL,
L> CALL lista poruke za CALL,
L@ lista lokalne biltene bez @ BBS polja,   
L@ CALL lista @CALL poruke,
L 220- lista samo poruke od 220 pa navise,
L 220-230 lista poruke izmedju 220 i 230,
LU lista sve neprocitane poruke koje ste poslali/primili,
LR lista poruke UNAZAD od najstarije prelistane prema najnovijoj u bbs-u,
LC posebno listanje po vasem uslovu. Prvo zadate uslov na pr.. LC DX i od tada ce
  sve gornje naredbe za listanje (osim LM i LN) listati SAMO poruke poslate
  za DX. Ako stavite "dzoker" na pr.. LC *DX* onda ce listati sve poruke koje u
  polju "Za" imaju slova DX (VHFDX, DXHF, DXCC...). Za povratak u "obicno"
  listanje ukucajte LC *

  Da dobijete spisak mogucih LC polja ukucajte:  LC ?

@@ 14 M|MH|MV|MA|MVA|MHA

M <por.br.> <ime> : kopira poruku <br.> u fajl <ime>, 
MH <por.br.> <ime> : isto, ali kao kod citanja u formatu R naredbe,
MV <por.br.> <ime> : isto, ali kao kod citanja u formatu V naredbe,

Napomena: sve ove naredbe ce PREPISATI preko starog fajla (ako postoji).

Naredbe: MA, MHA i MVA imaju istu upotrebu, ali nece prepisati stari fajl 
nego ce DODATI novi tekst na kraj starog fajla.

@@ 14 N|NAME

Naredbom N mozete upisati ili promeniti svoje ime (do 12 znakova max.).
Na pr. N Haralampije

Pogledajte jos i: NP, NL, NQ, NZ, NH naredbe.

@@ 14 NH|HOMEBBS|MYBBS

Ovom naredbom upisite svoj maticni ("home") BBS na koji vam dolaze poruke.
Na pr. NH YU7A
Sve licne poruke za vas, koje kasnije stignu, bice upucene na BBS koji ste 
naredbom NH odredili.

@@ 14 NP

Za promenu lozinke kod porta za telefonski modem.

@@ 14 NQ

Naredbom NQ upisite svoj QTH (grad ili mesto).

@@ 14 NL

Naredbom NL mozete upisati svoj QTH lokator, sto je vazno za razne proracune 
u server modu.

@@ 14 NZ

Naredbom NZ upisite svoj postanski broj. Na pr. NZ 21000

@@ 14 O|OP|OR|OL|ON|OM

Naredba O ispisuje vase licne parametre u ovom BBS i to:

- jezik koji koristite,
- da li je ispis po stranicama i sa koliko linija (pre pitanja: Dalje?),
- bazni broj za poruke,
- zelite li da vidite i tudje licne poruke ili ne (ako sistem dozvoljava),
- zelite li spisak novih poruka za vas odmah po ulasku u BBS.

OL sluzi za izbor jezika na kojem ce BBS komunicirati sa vama.
Otkucajte OL za spisak mogucih jezika, a onda ponovite sa odabranim jezikom.

Na pr. OL 4 za promenu u jezik broj 4 sa spiska mogucih jezika.

OP sluzi sa formatiranje stranica listanja/citanja.
Podesava nakon koliko linija ce BBS prekinuti ispis i cekati vasu odluku
da: prekinete, idete dalje i slicno. Upisite na pr.. OP 20 za 20 linija pre 
pitanja za dalji rad.

Ukoliko ukucate samo OP bez broja, dobijate stalni ispis bez prekidanja.

ON podesava tzv. osnovni (pocetni) broj kod citanja poruka.
Kako ovaj tip BBS-a poruke i biltene razlikuje samo po njihovom broju, koji 
stalno raste sa dolaskom novih poruka, ubrzo postane malo nezgodno kucati 
na pr.. R 20050 20056 itd. Zato naredbom ON 20000 podesite "bazu" na 20000 i 
dalje radite kao da nema tih 20000 tj... od tada kucate: R 50 56 itd. Inace,
naredbe: ON 20 i ON 20000 su ista stvar.

Naredbom OR mozete odabrati da li zelite da citate/listate licne poruke 
ostalih korisnika bbs-a. Ako je ukljuceno, moze biti nezgodno ako vam stigne 
ispis, recimo 200 komadica nekog fajla koji vas ne zanima.

Naredbom OM, prilikom svakog konekta u bbs, prvo dobijate spisak NOVIH 
poruka za vas a zatim uobicajeni bbs prompt.

@@ 14 PG

Naredba PG startuje usluzne programe iz posebnog direktorijuma. PG <enter> 
daje samo spisak tih malih programa. Pokretanje nekog od programa sa spiska: 
PG <ime_programa_bez_ekstenzije> <parametar_programa_ako_treba> <ENTER>

@@ 14 PS

Naredba PS daje spisak ugradjenih "servera" u ovom BBS-u. Ti serveri nisu 
isto sto i tzv. server-mod samog BBS-a. To su posebni programi koji po nalogu 
korisnika odrade razne stvari automatski. Sa serverom se komunicira kao i sa 
nekim amaterom - slanjem "licne" poruka tom serveru.

Na pr. REQDIR server ce vam spremiti sadrzaj direktorija koji zelite i u vidu
licne poruke za vas uputiti na vas maticni BBS.

Primer:

Naredba: SP REQDIR <enter>
Naslov: \yapp\*.* @ YU1A <enter>
Tekst:  Ostavite prazno, na kraju: CTRL-Z <enter>

ce vam poslati licnu poruku na bbs YU1A, u kojoj je sadrzaj YAPP 
direktorijuma ovog BBS.

@@ 14 R|RM|RN|RU|R>|R<

R <broj> cita poruku <broj>,
R <broj1> <broj2> itd  cita poruke po navedenim brojevima,
RM cita SVE poruke za vas - i one vec procitane (ne zaboravite na brisanje),
RN cita sve NOVE poruke za vas (samo NEprocitane),
RU cita sve poruke za vas koje jos niste procitali,
R< <poz_znak> cita sve poruke koje su poslate od strane stanice <poz_znak>,
R> <tekst> cita sve poruke za pozivni znak ili temu <tekst>.

@@ 14 S|SB|SR|SC|SP

Naredba S se koristi za slanje licnih poruka i biltena:

S SVIMA     za otvorenu poruku samo na ovom BBS (ne ide dalje),
SB PRODAM @YU  za otvoreni bilten na sve BBS u Jugoslaviji sa temom prodaje,
SP YT7MPB@YU7A  za licnu poruku YT7MPB koja treba da ode/ostane u bbs-u YU7A,
SR <broj>    salje odgovor na poruku <broj>. BBS ce sam da doda sve ostalo 
         u vezi adrese primaoca, kao i "Re:" u naslovu.
SC <broj> <CALL> kopira poruku <broj> za <CALL>. Na pr. dvojici primalaca ide 
         isti tekst. Pre CTRL-Z mozete dopisati neki komentar, a 
         kopija poruke <broj> se sama dopise posle tog komentara.

To je moguce u svim varijacijama (@EU, @YUG, @WW, @YU7 itd.).

@@ 14 T

Naredba T trazi od BBS-a da pozove SysOp-a na razgovor. Nema nikakvog 
argumenta, samo T <enter>. Ukoliko SysOp nije prisutan ili se ne javi 
na poziv u roku od 1 minuta, dobijate informaciju da mu ostavite poruku.

@@ 14 TH

Izlistava poruke slozene po temama, ranije podesenim u BBS-u.

Na pr. sve poruke, poslate za OS2, DOS, NT4 i sl. mogu da budu u temi OPSISTEMI.

Moguce naredbe su:

H (list themes) - popis tema u bbs-u,
L (list)    - listanje poruka o izabranoj temi,
R msg# (read)  - procitaj poruku broj <msg#> u izabranoj temi,
broj      - idi na teme <broj>.


@@ 14 U

Naredbom U mozete da posaljete neki tekst fajl u BBS. Sintaksa je kao
i kod MS-DOS. Pogledajte i pomoc za D i W naredbe (? D ? W).

@@ 14 V

Naredba V daje kratku informaciju o porukama, verziji BBS programa itd.

Takodje moze da radi i kao naredba R za citanje poruka. Tada prikazuje 
zaglavlja sa putanjama i usputnim bbs-ovima, pa pravi daleko veci ispis.

@@ 14 W

Naredba W je nesto kao DIR ili CAT naredba. Dobijate spisak svih fajlova
i direktorijuma koji su na raspolaganju korisnicima. Vaze sva MS DOS
pravila. Primeri:

W
W *.DOC
W \IBM\*.*

@@ 14 WP

WP je interni server BBS-a. To je velika baza podataka o korisnicima stvorena 
bilo direktnim upisom podataka od strane samih korisnika, bilo analizom svih
zaglavlja koja prate svaki bilten/poruku. WP sadrzi podatke o pozivnom znaku,
imenu korisnika, postanskom broju i "home"-BBS-u sa H-adresom.

Ukoliko je WP aktivan, mozete bilo kome poslati licnu poruku iako ne znate 
koji je njegov "home"-BBS. Ukoliko server ima tu informaciju, sam ce je 
dodati, ako je (ponekad) nema - trazice od vas da adresu sami unesete.

Sa bilo kojeg BBS-a, mozete WP serveru poslati pitanje o nekom korisniku:

Naredba: SP WP @BBS (@BBS zamenite sa znakom BBS-a sa kojeg zelite odgovor),
Naslov: unesite neki tekst (nebitno, napr. Info)
Tekst:  YU1A ?   (napr. trazite info o YU1A)
/EX ili CTRL-Z

Takodje je dozvoljeno koristiti i dzokere pa mozete traziti info za 
na pr. sve stanice sa prefiksom YT:

YT* ?

Napomena: da bi se smanjio QRM, odgovor ce imati maksimalno 100 redova, bez
obzira koliko ima pravih informacija.

U vezi sa ovim, pogledajte i pomoc za I naredbe (? I).


@@ 14 X

Naredba X prebacuje vas korisnicki status iz "normal" u "expert" i obrnuto.

Status "normal" daje kompletniji i opsirniji odgovor od BBS-a, 
Status "expert" daje kratki i sazetiji odgovor od BBS-a.    


@@ 14 Y|YAPP|YW|YI|YN|YU|YD|YZ

Sve naredbe koje pocinju slovom Y rade binarni transfer fajlova pomocu tzv.
YAPP protokola.

YW    lista direktorijum programa,
YN    lista "novitete" od poslednje upotrebe naredbe YN,
YU fajl ubacuje - snima fajl u BBS,
YD fajl salje vam - "skida" file iz BBS-a,
YI    kao i YW, samo dobijate i kratki opis programa,
YI fajl daje kratku informaciju o fajlu (ako je upisana kod unosa fajla),
YZ fajl brise fajl.

YAPP mogu koristiti samo vlasnici racunara sa programom koji sadrze i
taj protokol. Na pr za PC :YAPP, THS, TPK, modifikovani SP, s tim da bi trebalo
upotrebiti prg koji podrzava tzv. RESUME mod. To znaci da kad se veza prekine, 
dodjete opet i nastavite tamo gde ste stali. Takvi su prg: TPK, ZACC, PTM,
AUTOYAPP itd.

YAPP se takodje moze upotrebiti iz FbbDOS-a, ali su onda druge naredbe.

@@ 14 Z

Naredba Z brise fajl iz BBS mod-a.

@@ 14 >

Znak > omogucuje da nekom drugom ko je takodje prisutan u BBS-u, posaljete 
kratku poruku (jedan red). Nesto kao "Break" u fonijskoj vezi. Primer:
> YT7MPB Hi OC ! Pozovi me kad zavrsis !

Napomena: pre naredbe > pogledajte koga jos ima u BBS-u naredbom !

@@ 14 =

Znak = daje mogucnost da stupite (kroz BBS) u direktnu vezu s nekim ko je 
takodje u BBS-u. Ako nije zauzet necim dobijate odgovor *** Connected to ... 
a obe strane mogu prekinuti takvu vezu sa CTRL-Z i vratiti se u BBS-mod.

Primer:
= YT7MPB

Pre toga naredbom ! pogledajte da li je YT7MPB trenutno u bbs-u.

@@ 14 !

Naredba ! daje spisak stanica u BBS i jos poneke informacije o sistemu.

#################
# GATEWAY is 16 #
#################


@@ 16 H|B|K|C|D|J|M|P

Gateway naredbe:

B : bye -diskonekt za drugog, a vas vraca nazad u BBS,
K : converse mod,
C : konekt,
D : diskonekt,
H : pomoc,
J : spisak poslednjih 20 slusanih stanica,
P : direktni skok s porta na port. P1 - idi na port1 (port je sam TNC),
M : monitor on/off,
W : W <fajl> otvara "capture" file, samo W <enter> ga zatvara.

Prvo odaberete port. Ukoliko nije zauzet, bice vam dodeljen i preuzece vas 
znak. Kad nekog konektujete, ulazite u "converse" mod (kao i primenom K 
naredbe). Povratak u "command" mod je ESC ili: > <enter>.

@@ 18 C

C naredba: ulazite u konferenciju,
CW naredba: ispisuje stanice koje su u konferenciji.

Napomena: sve naredbe u konferenciji pocinju tackom u prvoj koloni!

.C<port> <call>  konektuje stanicu <call> na portu <port>,
.H        daje vam ovaj tekst,
.W        ispisuje spisak stanica u konferenciji,
.Q        izlazite iz konferencije.
=====EOF=====

11.2 SRPSKI.TXT

=====BOF=====

############################## 
# SRPSKI.TXT for FBB 7.00i  #
#  (Serbian text file)   #
# by Misko,YT7MPB  07Jul03 #
##############################
#
# 255 karaktera max.po liniji.
# ----------------------------
#
# Ne menjajte broj i raspored linija!
#
# Ime jezika - What language is this ?
#
Srpski
OL: Izabrali ste Srpski jezik.$W
#
# Definicija odgovora Da i Ne
#
Da
Ne
#
# Dani i meseci
#
NedPonUtoSreCetPetSub
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
#
# Strane sveta (za QTH-lokator server)
#
Sever
Jug
Istok
Zapad
#
#
#T_MES: Dobrodoslica
#
# za BBS:
#
$O Mailbox, QTH $?.$W
#
# za expert:
#
$O BBS, $c.$WZdravo $I! (prethodni QSO je bio: $x $Y)$WNove poruke su: $Z - $L, aktivnih ima $N.$W
#
# normal user
#
$O BBS, QTH $c $?.$WZdravo $I, nalazite se na kanalu $=.$WQSO $d $H (prethodni QSO je bio: $x $Y)$WU BBS-u ima $N aktivnih poruka,$W$Z je poslednja koju ste listali, $L je poslednja stigla u BBS.$WFilter za listanje poruka (LC) je: $l (* = sve).$W
#
# Upis podataka
#
Upisite sa N svoje ime (na pr.. N Petar)    : $W
Upisite sa NQ svoj grad (na pr.. NQ Novi Sad)  : $W
Upisite sa NH najblizi BBS (na pr.. NH YU7A)  : $W
Upisite sa NZ postanski broj (na pr.. NZ 21000) : $W
#
#
# za goste:
#
Zdravo $I, na raspolaganju vam je ogranicen izbor naredbi.$W
#
# tekst za onog ko uleti na 'BBS only' port:
#
Ovaj kanal je samo za BBS stanice! //q $W
#
# prvi put u BBS-u:
#
Pozdrav za prvi konekt ovom BBS-u!$WOdgovorite na pitanja, snimite HELP i prijatna vam zabava!$W
#
# poruke za vas:
#
Niste procitali nove poruke za vas: $0 kom.$W
#
# procitane, neobrisane poruke:
#
Naredbom KM obrisite $0 kom. licnih poruka koje ste procitali.$W
#
# bye-bye:
#
U BBS-u ste boravili: $: - CPU vreme: $.$W73! $I, dodjite opet...$W
#
# odgovor na "!"
#
BBS i server F6FBB tipa, ver. $E - $* aktivnih kanala.$W$%$W$N aktivnih poruka - poslednja poruka $L.$WOvaj konekt traje: $: PC vreme: $.$W
#
# neka standardna pitanja i poruke
#
#T_QST
ENTER = nastavak, A = prekid, C = bez prekidanja, N = sledeca poruka -->
Promeniti (D/N) ?
Hvala $I.$W
$WPrekid !!$W$W
Napraviti (D/N) ?$W
$WVas izbor (L za listu, F za kraj) :
ENTER = nastavak, A = prekid, R broj = procitaj broj ->
#
# poruke o greskama...
#
#T_ERR
*** Greska $I: Netacan odgovor.$W
*** Greska $I: Pogresna naredba $0.$W
*** Greska $I: Zaboravili ste razmak posle naredbe !$W
*** Greska $I: Samo su brojevi dozvoljeni !$W
*** Greska $I: Nedostaje tekst posle poz.znaka.$W
*** Zalim  $I, nema pomoci za $0.$W
*** Greska $I: Nedostaje znak primaoca.$W
*** Greska $I: Nedostaje znak.$W
*** Greska $I: Nepoznat fajl.$W
*** Greska $I: Znak $0 nije dozvoljen ovde.$W
*** Greska $I: Ne postoji poruka broj %M.$W
*** Greska $I: Ime fajla $f ne postoji.$W
*** Greska $I: Ne mozete obrisati poruku %M (ili je vec obrisana)$W
*** Greska $I: Broj %M ne postoji.$W
*** Greska $I: Pogresan port.$W
*** Greska $I: Upotrebite CD naredbu.$W
*** Greska $I: Polje $0 je predugo.$W
*** Greska $I: Adresa za $0 je pogresna.$W
*** Zao mi je $I, danas ste vec snimili %dkb. $W
*** Greska $I: Nema nista !$W
*** Greska $I: Nedostaje ime fajla.$W
*** Greska $I: Kako se zove odredisni fajl?$W
*** Greska $I: Ne govorim taj jezik, a sumnjam da postoji takav!$W
*** Greska $I: Ne diraj ono sto nisi poslao! (na $f mislim)$W
*** Greska $I: Nepoznat direktorijum $0 (ili nije prazan).$W
*** Greska $I: Nema takvog direktorijuma$W
*** Greska $I: Nemoguce je napraviti direktorijum $0.$W
*** Greska $I: A gde vam je "path" ?$W
*** Greska $I: "Path" predug.$W
*** Greska $I: Taj "path" ne postoji !$W
*** Greska $I: Nemoguce kreirati fajl $f.$W
*** Vreme isteklo !!!$W
#
# Tekstovi za pojedine celine
#
# BBS prompt:
#
#T_MBL
#
# expert prompt:
#
($*) $O BBS >$W
#
# gost prompt:
#
($*) $O BBS (B,H,KM,LM,O,RM,SP SYSOP,T,?) >$W
#
# normal prompt:
#
($*) $O BBS (B,C,D,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,PS,PG,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,?) >$W
#
# ostale poruke:
#
Nema takve poruke (filter za listanje je (LC): $l).$W
Nema novih poruka za vas.$W
Naslov poruke za %G (max. 30 slova):$W
Tekst poruke, zavrsite sa Ctrl-Z ili /EX u novom redu : $W
Poruka %M je obrisana.$W
#
# odgovor na V naredbu:
#
Program F6FBB v.$E, $N aktivnih poruka, poslednja poruka je $L.$W
#
# ostale poruke
#
Upisite svoje ime :$W
Ime je upisano kao $I... Hvala. $W
# 
# Novo u 5.15c5: Slovo I
# Novo u 7.0b20: Slovo F
Call   Zadnji conn #ukup RPBSXLFEMUI Ime     Password   PRIV-dir.$W
$V nije prisutan, mozete da mu ostavite poruku (SP SYSOP).$W
Pricekajte malo dok pozovem SysOp-a .....$W
$V nije u blizini. Pozovite ga ponovo (T) ili mu ostavite poruku (SP SYSOP).$W
$V je na vezi:$W
Molim vas pricekajte, SysOp bi da razgovara s vama.$W
Ekspertni mod. Otkucajte: X <enter> za povratak u Normal mod.$W
Normalni mod. Otkucajte: X <enter> za povratak u Ekspert mod.$W
Server mod. Otkucajte: F <enter> za povratak u BBS mod.$W
Datoteka $f je kopirana.$W
Poruka za $G je ponistena (nije bilo naslova).$W
OP: kontinuirani ispis.$W
OP: $p linija po stranici (pre pitanja za nastavak).$W
Korisnik je konektovan, editovanje nije moguce.$W
$0 $1 $2 $3 $j $K = $4'$5
#
#
ON: osnovni broj za poruke : $0 (dodaje se broju koji unesete).$W
#
#
(B)id, (F)rom, (V)ia=@BBS, (T)o, T(I)ttle, (S)tatus, T(Y)pe, (Cr)End >$W
R,P,B,S,X,L,E,M,U $W(N)ame,pass(W)ord,lan(G)uage,pri(V)-dir,(H)omeBBS (Z)ip-code >$W
Znak $0 je nepoznat. Da ga kreiram (D/N) ?
Obrisati $0 (D/N) ?
Moguci jezici su:$W
($0):$1
$W--- Kraj poruke $M za $G od $P ---$W$W
Poruka $0$WW
#
# zaglavlje kod citanja poruka:
#
Poruka od  : $P$WZa     : $G$0$WTip/Status : $t$s$WDatum/vreme : %j %K$WBid/Mid   : $R$WDuzina   : $n$W
#
# zaglavlje kod listanja poruka:
#
Vas filter za listanje (LC) je: $l$W$WPor#  TSLD Duz Za  @ BBS  Od    Datum   Tema  $W
#
# sadrzaj svake linije kod listanja poruka:
#
$M $t$s$r%r $n $G$0 $P %i $1$W
Naslov   : $S$W$W(Do sada vec procitana %C puta u ovom BBS-u)$W$W
Bid (Mid) : $R$W
Poslata prema:
$0 ruta prema $v$W
#
# prompt za fwd
#
F>$W
>$W
#
# poruke tokom fwd
#
NO - pogresan parametar$W
NO - BID$W
OK $W
*** Done$W
Poruka #%M Duz : $n$W
Nemam forward prema $A, SysOp ce to da sredi.$W
Upisite odgovor za $G @ $v$W
###############################################################################
# New texts for 5.14
OR: Pristup svim licnim porukama$W
OM: Ispis novih licnih poruka za vas po ulasku u BBS : $0$W
Upisite pozivni znak BBS-a na koji zelite da vam se salju poruke:$W
Upisite svoj postanski broj :$W
HomeBBS : $0$W   Post.br : $1$W
# umesto ovog dole mozda ubaciti "Upozorenje ! Nema WP-rute prema $G$W
Nema WP-rute prema %G. Pritisnite ENTER za prekid i ponovo adresirajte.$W
###############################################################################
Trenutno ima $0 zadrzanih poruka$W
(A)rchive,(K)ill,(L)ocall,(Q)uit,(R)ead,(V)erbose,(U)nhold ?
#
# Traitement
#
# T_TRT
############################################################################
# Line added from 515c45
Poruka je prihvacena i zadrzana na uvid SysOp-u pre razmene.$W
###############################################################################
*** Zauzet(o), molim pricekajte...$W
*** Zauzet(o), nema konekta trenutno....$W
*** $0 nije konektovan..$W
$W$B*** Connected to $0 kroz BBS (prekid sa Ctrl-Z).$W
*** Disconnected$W
*** Trenutna poruka ("break") od $0 *** (odgovor sa: > $0 tekst...)$W
*** Kraj poruke ("break") ***$W
Mali prekid za poruku od $0.$W
Zahtev "Stop" je zatrazen od $0. Code : $1$W
Zahtev "Stop" je prihvacen, nema konekta.$W
Zahtev "Reset" je prihvacen, inicijalizujem.....$W
ENTER=nastavi A=prekid -->$W
Zahtev za prekid je odbijen.$W
BBS mod. Otkucajte: F <enter> za povratak u server mod.$W
#
# server meni
#
# T_MEN
#
$WSERVER (B,C,D,F,N,Q,T,?=pomoc) >$W
$W
$W(C) Connect-statistika$W(D) Dokumenti, informacije$W(N) Callbook$W(Q) QTH-LOC$W(T) Sateliti$W(F) Povratak u BBS$W(B) Disconn.$W$W Za pomoc otkucaj ? slovo$WSERVER-MENI (C,D,N,Q,T,F,B ?=pomoc) >$W
#
# statistika
#
# T_STA
$WSTATISTIKA (G,H,I,J,L,O,F,B ?=pomoc) >$W
$W
$W(G) Ukupno$W(H) Zauzece po satima$W(I) Poz. znaci$W(J) Zauzece po danima$W(L) Detaljna conn. lista$W(O) Zauzece u % $W(F) Povratak u SERVER-MENI$W(B) Disconn.$W$W Za pomoc otkucaj ? slovo$W$WCONN-STAT (G,H,I,J,L,O,F,B ?=pomoc) >$W
Zauzece po danima$W
 PON UTO SRE CET PET SUB NED$W
Zauzece po satima$W
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 Sati$W
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2$W
$N Aktivnih poruka$W
Konekta od $j: $0$W
Konekti$W Prosecno trajanje  : $0min $1s$W
 Pros. conn. dnevno  : $0$W
 Najveca guzva    : u $0 i $1 sati$W
Zauzece u % $W
 BBS         : $0 % $W
 SERVER        : $0 % $W
SERVER detaljnije:$W
 DOS         : $0 % $W
 QTH lokatori     : $0 % $W
 Dokumentacije    : $0 % $W
 Conn. statistika   : $0 % $W
 Callbook       : $0 % $W
 Sateliti       : $0 % $W
$0 $1 $2 $3 $j $K = $4'$5"$W
#
# callbook deo
#
#T_NOM
#
$WCALLBOOK (I,N,R,F,B ?=pomoc) >
$W
$W(I) Spisak svih znakova$W(N) Promena ili upis tvojih podataka$W(R) Citanje podataka drugih$W(F) Povratak u SERVER-MENI$W(B) Disconn.$W$WZa pomoc ukucaj ? slovo$W$WCALLBOOK (I,N,R,F,B ?=pomoc) >$W
$WPoz.znak: $0$W
$WPrethodni conn. $j u $K$W
Ime i prezime: $1 $0$WAdresa    : $2,$3$WQTH LOC   : $4. $WTlf,kucni  : $5 $WTlf,posao  : $6$WHome-BBS   : $7$W
Prezime     :$W
Ulica i broj   :$W
Grad/mesto    :$W
Telefon u stanu :$W
Telefon na poslu :$W
QTH LOC     :$W
$WUkupno: $0 poz.znakova$W
*** Znak $0 nepoznat.$W
*** Neispravan QTH LOC !$W
#
# sateliti
#
#T_TRJ
#
$WSATELITI (C,P,T,F,B ?=pomoc) >
$W(M) Promene parametara$W
$W(C) Karakteristike$W(P) Orbitalni parametri$W(T) Orbite$W(F) Povratak u SERVER-MENI$W(B) Disconn.$W$WZa pomoc ukucaj ? slovo$W$WSATELITI (C,P,T,F,B ?=pomoc) >
$WLokator : $0  Satelit $1$W
--------------------------------------------------------------$W
| Time | Az. | El. | Dpl. | Dist. | Alti. | Lon | Lat | Ph. |$W
| UTC | Deg | Deg | KHz | Km  | Km  | Deg | Deg | 256 |$W
--------------- $j-$a ------ Orbite #$0 ---------------$W
| $0:$1 | $2 | $3 | $4 | $5 | $6 | $7 | $8 | $9 |$W
Unesite datum za proracun (dd/mm/gg) :
Unesite vreme za proracun (HH:MM)  :
$WMolim pricekajte...$W
$WNemam informacija za taj satelit.$W
Izmene od $j-$y.$W
Ime satelita    :
Referentna orbita  :
Referentna godina  :
Referentni dan   :
Mean anomaly    :
Arg. of perigee   :
R.A.A.N.      :
Inclination     :
Eccentricity    :
Mean motion     :
Derived mean motion :
Estimated step   :
Doppler frequency  :
$WOrbitalni parametri za $0$W
Broj orbite     : $0$W
Epoch year     : $0$W
Epoch day      : $0$W
Mean anomaly    : $0$W
Arg. of perigee   : $0$W
R.A.A.N.      : $0$W
Inclination     : $0$W
Eccentricity    : $0$W
Mean motion     : $0$W
Derived mean motion : $0$W
Estimated step   : $0$W$W
($0) $1
(F) Kraj$W
#
# qth lokatori
#
#T_QRA
#
$WQTH-LOKATOR (C,D,L,Q,F,B ?=pomoc) >
$W
$W(Q) QTH -> duz.i sir.$W(L) duz.i sir. -> QTH$W(D) QRB i azimut$W(C) QRB sabirnica$W(F) Povratak u SERVER-MENI$W(B) Disconn.$W$WZa pomoc ukucaj ? slovo$W$WQTH-LOC (C,D,L,Q,F,B, ?=pomoc) >
$WQTH Lokator :
Koordinate u centru polja :$W
Duzina : $0 step. $1' $2 : $3 grad. $2$W
Sirina : $0 step. $1' $2 : $3 grad. $2$W
$WRadni format$WU stepenima  : 1 : 45 : 00 (smer).U gradijanima  : 1.5 (smer)$W(smer) zamenite sa Sever, Jug, Istok, Zapad.$W
$WDuzina (Istok/Zapad) (F,Q=kraj) :
$WSirina  (Sever/Jug) (F,Q=kraj) :
$WQTH Lokator  (F,Q=kraj) : $0$W
$WOd QTH LOC  (F,Q=kraj) :
$WDo QTH LOC  (F,Q=kraj) :
Azimut  : $0 step. $1'$W
Udaljenost: $0 Km$W
$WVas QTH Lokator (F,Q=kraj) :
$WDo QTH LOC ?  (F,Q=kraj) :
Proracun br. $0 - Ukupna udaljenost: $1 Km$W
Kraj proracuna.$W
#
# Modul DOS
#
#T_DOS
#
$W$u:$0>$W
Direktorijum $0 obrisan.$W
Fajl ne postoji.$W
$0 $1 $2 $3  $4 $5 $6 $7$W
Prekinut upis $f.$W
Fajl $f je snimljen ($0 bytes).$W
Unesite fajl $f (kraj = Ctrl Z).$W
$0 bytes kopirano.$W
$W$j $T FBBDOS V$E$W$WPomoc u FBBDOS-u dobijate sa: H <enter>.$W$WDownload u toku danasnjeg dana = %dkb$WDozvoljeno je max = %mkb$W
$WMoguce naredbe su:$W
Fajl $f obrisan.$W
$0 bytes slobodno.$W
#
# Modul dokumentacija
#
#T_INF
#
$WDOC (#,R,B,F H=pomoc) : >
$W(D) Label
$W(L) Lista$W(broj) Cita doc. broj$W(R) Nazad na prethodni nivo$W(B) Disconn.$W(F) Povratak u SERVER-MENI$W$WZa pomoc ukucaj ? slovo$W$WDOC (#,L,R,B,F H=pomoc) >
Ne postoji !!
#
# gateway
#
#T_GATE
#
Sada ste na kanalu $=, port $!. $g dostupnih portova.$WH = pomoc. Q = Bye.$W
Broj porta (Q = Bye) :
Kanal $0 dodeljen na $1.$W
Nema slobodnih kanala na tom portu.$W
Cmd :
Konvers mod. Esc ili > (return) za command mod.$W
*** Greska $I: Vec ste na tom portu!$W
*** Greska $I: Pogresan port.$W
*** Gateway nije dostupan.$W
#
$O: Pogresna naredba $0. (B,C,D,J,K,H,M,P,?)$W
Saljem $f...$W
Otvoren $f log fajl.$W
Zatvoren $f log fajl.$W
#
# Modul YAPP
#
#T_YAP
#
Spreman za slanje $f $0 protokolom.$W
Spreman za prijem $f $0 protokolom.$W
Zalim, $0 nije moguc na ovom portu.$W
Kratak opis fajla (40 znakova max) :
$0 $1 $2 $3  $4$W
#
# KONFERENCIJA
#
#T_CNF
#
Nalazite se u konferenciji (Pomoc= ".?").$W
$H. Stanice u konferenciji :$W
Call: $0, kanal $1.$W
$H $0 ulazi u konferenciju.$W
Izlazite iz konferencije.$W
$H $0 napusta konferenciju.$W
[$H - $0]$W
Nema nikog drugog u konferenciji.$W
$H $0 : Retry count exceeded.$W
$H $0 busy.$W
$H $0 nije u konferenciji!$W
#
###########################################################
# New in 5.15c5:
# T_THE : Module THEMES.
#
Poruka  Duz Za   Od   Naslov   (Tema :%T)$W
$M%r $n $G $P $1$W
%T - %t biltena (B,F,H,L,R,broj) :
#############################################################
=====EOF=====

In order to add Serbian to your FBB, you have to add/change a couple of lines within your LANGUE.SYS like in the following example:

=====BOF=====

#
# File that decides what language each user will use in the first
# connect. He can change language himself later...
# All prefixes not listed here, will receive language no 1 (English).
# 3 parametres : 
# Number of languages - Number in PC at the time - Console-language.
13 2 1
#
ENGLISH
FRANCAIS
ESPAGNOL
ITALIANO
NEDERLAN
DEUTSCH
CATALA
NORSK
PORTUGUE
DANSK
SVENSKA
HRVATSKI
SRPSKI
#
# 1 : English
# 2 : French
# 3 : Spanish
# 4 : Italian
# 5 : Dutch
# 6 : German
# 7 : Catalan
# 8 : Norwegian
# 9 : Portuguese
# 10: Danish
# 11: Swedish
# 12: Croatian
# 13: Serbian
#
9A*   12
C3*   7
CT*   9
CU*   9
DU*   1
D*   6
EK*   1
E?3*  7
E?5*  7
E?6*  7
E*   3
F*   2
H*   2
I*   4
LA*   8
ON1A*  5
ON1B*  5
ON1C*  5
ON1K*  2
ON4*  2
ON5*  2
ON6*  2
ON7*  2
ON8*  1
ON9*  1
OZ*   10
PY*   9
P*   5
SK*   11
SM*   11
TU*   2
TK*   2
VE2*  2
YU*   13
YT*   13
YZ*   13
4N*   13
4O*   13
#
3A*   2
3B*   2
#
=====EOF=====


Next Previous Contents